Home > Oplossingen > Professional Service Automation – PSA

Professional Service Automation - PSA

Binnen ]PO[ is een geïntegreerde oplossing voor het factureren van klanten op basis van gerealiseerde uren. We noemen deze oplossing Professional Service Automation (PSA).

Met deze oplossing kunnen medewerkers in ]PO[ per activiteit uren boeken op projecten of op support activiteiten. Deze uren kunnen vervolgens direct naar een factuur worden verwerkt. Het volgen van het facturatieproces EN het betalingsproces maken onderdeel uit van deze oplossing.

Overzicht:

  • Project Planning & Tracking: toewijzen van resources aan projecttaken, registratie van de werkelijk bestede tijd en vergelijken met de projectplanning
  • Integratie met Support en Helpdesk: tracking van helpdesk / support tickets en registratie van besteded tijd.
  • Project Control: overzicht krijgen van totaal bestede tijd per resource / activiteit / ticket in zowel uren als geld.
  • Project Facturatie: generen van facturen voor fixed price of gerealiseerde uren, genereren van deelfacturen. Materiaal en uren kunnen worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk verbruik en een vooraf gestelde prijslijst per project.
  • Tijdregistratie: online invullen van tijdlijsten met workflow voor goedkeuring.
  • Afwezigheid proces: standaard kent ]PO[ al de mogelijkheid voor medewerkers om afwezigheid (vakantie, studie, reizen) aan te vragen. Middels een workflow – eventueel op maat te maken – is het goedkeuringsproces ook geïntegreerd.
  • Onkosten en reiskosten: medewerkers kunnen online hun onkosten / reiskosten invoeren. Ook hier vindt goedkeuring plaats middels een – op maat te maken – online goedkeuringsproces.
  • Rapportages & Business Intelligence: standaard zijn er al veel mogelijkheden in ]PO[ voor rapportages op meerdere manieren (standaard, graphics). Ook zijn er standaard al veel export mogelijkheden van data zodat er altijd goede – eventueel online – rapportage mogelijkheden zijn.
  • Multi valuta / multi talig: standaard kent ]PO[ de mogelijkheid om per gebruiker de gewenste taal in te stellen. Ook kent ]PO[ de mogelijkheid om met meerdere valuta’s te werken waarbij online dagelijks de wisselkoers wordt bijgewerkt.