Home > Oplossingen > Enterprise Project Management – EPM

Enterprise Project Management - EPM

]Project-Open[ biedt een volledige ondersteuning voor Enterprise Project Management (EPM). Het is mogelijk om een volledig portfolio van projecten op te voeren en te managen. Inclusief zaken als:

 • Programma-management,
 • Projectplanning,
 • Projectdocumentatie,
 • Afhankelijkheden binnen en over projecten,
 • Voortgang (tijd en budget),
 • Kosten,
 • Risico,
 • Workflow inclusief goed- en afkeuren,
 • Capaciteitsmanagement op zowel project, afdelings- en bedrijfsniveau voor zowel ‘eigen mensen’ als freelancers,
 • Project financiën (inkoop, facturatie op basis van milestones en/of geschreven tijd),
 • Etc.

Door middel van de uitgebreide rechtenstructuur krijgt iedereen alleen de voor haar/hem benodigde onderwerpen zichtbaar. Tijdschrijven kan evt. via een app op een mobile device.

Via een uitgebreide en volledige configureerbare structuur kunnen maatwerk velden, maatwerk workflows en maatwerk rapportages worden samengesteld.