Home > Over ons

Over ons

SPIR-IT Sourcing Solutions en ]Project Open[
SPIR-IT Sourcing Solutions b.v. ( www.spir-it.nl ) werkt op het snijvlak van Portfolio-, Programma en Project management, HRM en ICT. SPIR-IT wordt vaak betrokken in projecten zoals grootschalige recruitment, capaciteitsmanagement, teamselectie, ontwikkeling, etc.. De behoefte ontstond daarbij al snel aan een platform waarmee op een makkelijke wijze projecten kunnen worden beheerst, informatie kan worden gedeeld en bij voorkeur ook een bedrijfsadministratie kan worden uitgevoerd. Na een grondige zoektocht waarbij meerdere producten zijn geëvalueerd, is de keuze gevallen op ]Project Open[.

Inmiddels is ]Project Open[ een apart onderdeel binnen SPIR-IT en zijn er bij een aantal klanten succesvolle implementaties van ]Project Open[ uitgevoerd. Hierbij wordt het ]Project Open[ gebruikt als simpel elektronische tijdschrijven en verwerken tot en met beheren en beheersen van grote projecten.

In de bedrijfsfilosofie van SPIR-IT staat o.a. dat we graag langdurige en gelijkwaardige relaties willen bouwen met zowel klanten als andere stakeholders. Vanuit die optiek heeft SPIR-IT de Nederlandse versie verzorgd. SPIR-IT is dan ook de officiële localization partner van ]Project Open[ in Nederland.

Geschiedenis ]Project Open[
]Project Open[ is in eerste instantie specifiek voor vertaalbureaus ontwikkeld. Vertaalbureaus nemen werk aan, en verdelen het vertaalwerk onder eigen medewerkers en vaak ook onder freelancers. Daarbij kent vertaalwerk meestal een hoge tijdsdruk.

Door deze context is het met ]Project Open[ mogelijk om zowel de klanten, als de toeleveranciers, als freelancers, als de eigen medewerkers, als uiteraard het project zelf te managen. Juist deze combinatie maakt dat er terecht kan worden gesproken van een ERP Projectmanagement Systeem. Deze context heeft ook gemaakt dat ]Project Open[ vanaf de start is opgezet als webapplicatie.

]Project Open[ zelf is niet alleen opgezet als een Open Source systeem, maar is zelf ook gebouwd op een Open Source architectuur (OpenACS, AOL server en PostgreSQL).

Door de jaren heen is er steeds meer functionaliteit gekomen, waarmee het systeem inmiddels een volwassen ERP Projectmanagement systeem is. Inmiddels wordt ]Project Open[ in meer dan 25 landen door meer dan 1000 bedrijven gebruikt. ]Project Open[ werkt goed in omgevingen tot 5000 gebruikers.